id="top">

Spotkania z rodzicami

Dziennik elektroniczny

Grono Pedagogiczne

Kierunki

Elektroniczna Platforma Edukacyjna

Kalendarz szkolny 2014/2015

BIP

REKRUTACJA

CKE

http://www.cke.edu.pl/template/cke/images/logo_cke.png

Facebook

http://www.cke.edu.pl/template/cke/images/logo_cke.png

Nowości

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

  Inauguracja roku szkolnego odbędzie się 1 września o godzinie 9:00
  na boisku szkolnym.

 • ZASIŁEK SZKOLNY

   Szanowni Państwo w myśl art. 90e ustawy z dnia  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami),   w nowym roku szkolnym mogą Państwo ubiegać się o ZASIŁEK SZKOLNY:
    „1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
  ·  śmierć rodziców lub opiekunów prawnych wspólnie zamieszkujących;
  ·  ciężki wypadek ucznia, powodujący uszczerbek na zdrowiu;
  ·  nagła lub nieuleczalna choroba ucznia lub rodzica;
  ·  klęska żywiołowa;
  ·  pożar, włamanie lub zalanie mieszkania;
  ·  utrata pracy przez rodziców;
  2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
  3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
  4. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku”

  Wysokość zasiłku szkolnego wynosi obecnie 530 zł. Każdy przypadek dokumentacji należy badać indywidualnie.  
              
   Wniosek  o przyznanie zasiłku mogą złożyć: rodzice,  inni przedstawiciele ustawowi uczniów, pełnoletni uczniowie i dyrektorzy szkół, kolegów, ośrodków w Departamencie Edukacji, Sportui Turystyki.

  wniosek>>

  autor: Zosia
  środa, 1 lipca 2015 • Uwaga rodzice
  .

  Uczniowie posiadający orzezczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, uczniowie klas IV, oraz rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej spełaniający kryteria prosze o zapoznanie ze szczegółami przyznania pomocy materialnej w postaci wyprawki szkolnej.

  dokumenty>>


  autor: Zosia
  środa, 1 lipca 2015


 • Obóz szkoleniowy

  W dniach od 4 do 15 maja 2015 roku  72 uczniów z klas wojskowych (kl. I a, I b, II a, II b, III a) uczestniczyli w terenowym obozie szkoleniowym w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Bemowie Piskim. Zajęcia prowadzone były przez instruktorów z jednostki patronackiej oraz z 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.  Dla klas pierwszych priorytetem były zajęcia z rzutu granatem na celność i odległość oraz przyjmowania pozycji strzeleckiej i strzelanie z kbks, szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. Klasy drugie w trakcie obozu rozpoczęły swój egzamin z przedmiotu przysposobienie wojskowe, obejmujący następujące działy: strzelanie z kbks i KBK AKM i rzut grantem,  terenoznawstwo w zakresie posługiwania się kompasem oraz orientacja w terenie.  Uczniowie uczestniczyli ponadto w zajęciach sportowych na siłowni a także poznali umiejętności samoobrony, a także brali udział w nocnym alarmie. Zajęcia rozpoczynały się każdego dnia o godzinie 5.30, a kończyły po zmierzchu.  Każdy dzień szkolenia był bardzo intensywny, wymagał od uczniów zaangażowania i sprawności fizycznej. Uczniowie klas drugich wzięli udział w wycieczce do Giżycka.

  galeria>>
  galeria2>>
  galeria3>>

  galeria4>>
  galeria5>>
  galeria6>>
  galeria7>>
  galeria8>>

  autor: Danuta
  środa, 1 lipca 2015

 • „Turniej proobronny klas wojskowych województwa warmińsko-mazurskiego”

  W dniach 19-21.06.2015 r. na obiektach strzelnicy LOK w Olsztynie oraz strzelnicy garnizonowej JW 3674 odbył się po raz pierwszy „Turniej proobronny klas wojskowych województwa warmińsko-mazurskiego”. Głównymi organizatorami Turnieju były Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju w Olsztynie.

  Turniej rozpoczął się złożeniem meldunku przez kierownika zawodów mjr. rez. Andrzeja Zubę szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie wz. ppłk. Dariuszowi Bojarskiemu, podniesieniem flagi państwowej na maszt i odegraniem hymnu państwowego.

  W uroczystym otwarciu zawodów udział wzięli m.in. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Społecznych Inicjatyw Proobronnych płk Marek Baranowski, przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Ryszard Leszczyński oraz kierownik Pracowni Dziejów Wojskowości dr hab. prof. UWM Wiesław Bolesław Łach.

  Podsumowania dwudniowych zawodów dokonał szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie płk dypl. Andrzej Szczołek, który zwycięskim zespołom wręczył okolicznościowe dyplomy, puchary, medale oraz nagrody rzeczowe.  Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych zajął następujące miejsca:

  - III miejsce w konkurencji musztry i piosenki marszowej,

  - II miejsce grupowe w konkurencji strzelanie z kbks 5,6 mm,

  - I miejsce indywidualnie w konkurencji strzelanie z kbks
  – Konrad Osiecki z kl. II a,

  - II miejsce indywidualnie w konkurencji strzelanie z kbks
  – Bartosz Będkowski z kl. II a,

  - I miejsce grupowo w konkurencji rzut granatem ćwiczebnym na odległość,

  - II miejsce indywidualnie w konkurencji rzut granatem
  – Konrad Bałdyga z kl. III a,

  - III miejsce indywidualnie w konkurencji rzut granatem
  – Jan Cybulski kl. I a,

  - I miejsce w konkurencji marszobieg z punktami kontrolnymi.
  W generalnej klasyfikacji ZST-I w Elblągu zajęło I miejsce.

  galeria>>

  autor: Danuta
  środa, 1 lipca 2015

starsze>>