egzam

 

Drodzy Uczniowie


Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.edu.pl oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży www.oke.lomza.pl


Za wszystkich trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.

Dyrekcja i Nauczyciele Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Elblągu

 

 

Informacja o sposobie przeprowadzaniu egzaminu>>

TERMINY EGZAMINÓW

EGZAMIN  ZAWODOWY – CZERWIEC 2017
Część pisemna – 20.06.2017


Kwalifikacja

Czas egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Ilość zdających

sala

E.12

60 min.

10:00

17

114

E.12

60 min.

10:00

17

113

E.12

60 min.

10:00

10

101

E.12

60 min.

10:00

16

15

E.12

60 min.

10:00

13

3

E.12

60 min.

10:00

10

1

 

 

 

 

 

A.18

60 min.

10:00

8

5

A.18

60 min.

10:00

10

4

 

 

 

 

 

A.30

60 min.

10:00

32

32

 

 

 

 

 

E.13

60 min.

12:00

33

32

E.13

60 min.

12:00

17

114

E.13

60 min.

12:00

17

113

 

 

 

 

 

A.31

60 min.

12:00

8

5

A.31

60 min.

12:00

15

4

 

 

 

 

 

E.08

60 min.

12:00

10

101

 

UWAGI dotyczące egzaminu:

  • Uczeń zobowiązany jest zgłosić się na egzamin 30 min. przed wyznaczoną godziną.
  • Uczeń zgłasza się z dokumentem tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna, paszport), czarnym piórem lub długopisem. Dopuszcza się możliwość korzystania z kalkulatora prostego ( wykonuje podstawowe działania matematyczne).
  • Niedopuszczalne jest wnoszenie na salę egzaminacyjną urządzeń telekomunikacyjnych.

EGZAMIN PRAKTYCZNY – sesja : czerwiec 2017

Kwalifikacja

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Czas egzaminu

Sala egzaminacyjna

E.13

19.06.2017

8:00;12:00;16:00

150 min.

110

E.13

21.06.2017

8:00;12:00;16:00

150 min.

110

E.13

22.06.2017

8:00;12:00;16:00

150 min.

110

E.13

24.06.2017

8:00;12:00;16:00

150 min.

110

 

 

 

 

 

E.12

24.06.2017

8:00;12:00;16:00

150 min.

107

E.12

28.06.2017

8:00;12:00;16:00

150 min.

107

E.12

29.06.2017

8:00;12:00;16:00

150 min.

107

E.12

30.06.2017

8:00;12:00;16:00

150 min.

107

E.12

01.07.2017

8:00;12:00;

150 min.

107

 

 

 

 

 

A.31

26.06.2017

9:00

120 min.

32

 

 

 

 

 

A.30

26.06.2017

16:00

120 min.

32

A.30

26.06.2017

16:00

120 min.

15

 

 

 

 

 

A.18

26.06.2017

8:00;12:00

150 min.

4

A.18

27.06.2017

8:00;12:00

150 min.

4

 

 

 

 

 

A.26

1.07.2017

8:00

120 min.

214

 

Kwalifikacja E.08 – Egzamin praktyczny odbędzie się w CKP


Kwalifikacja

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Czas egzaminu

Sala egzaminacyjna

E.08

26.06.2017

9:00

180 min.

9

E.08

26.06.2017

15:00

180 min.

9

E.08

27.06.2017

9:00

180 min.

9

E.08

27.06.2017

15:00

180 min.

9

Uwagi dotyczące egzaminu:

  • Uczeń zgłasza się na egzamin 30 min. przed wyznaczoną godziną.
  • Uczeń zobowiązany jest posiadać dokument tożsamości, czarny długopis oraz może posiadać przybory pomocnicze wyszczególnione w komunikacie dyrektora CKE.

,,STARY” EGZAMIN ZAWODOWY – absolwenci
12.06.2017r. część pisemna, godz. 12:00


sala

zawód

symbol cyfrowy zawodu

Ilość zdających

Czas egzaminu

5

Technik informatyk

312[01]

7

120 min.

Absolwenci przychodzą na egzamin 30 min. przed wyznaczoną godziną egzaminu z dokumentem tożsamości i czarnym długopisem. Zakaz używania kalkulatorów. Zakaz wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych.
13.06.2017r. część praktyczna, godz. 9:00


sala

zawód

symbol cyfrowy zawodu

Ilość zdających

Czas egzaminu

2

Technik informatyk

312[01]

6

240 min.

WYDANIE DYPLOMÓW ZDAJĄCYM – 25.08.2017r.
EGZAMINY ODBĘDĄ SIĘ PO RAZ OSTATNI !!!

TERMIN WYDAWANIA DYPLOMÓW ABSOLWENTOM KLAS IV

Dyplomy potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych technika wydawane będą od 26 maja 2016r. w sekretariacie szkoły