Nasza szkoła rozpoczęła  właśnie realizację nowego programu edukacyjnego ,,PROOBRONNI – TERYTORIALNI”.  Adresatami programu są zarówno uczniowie jak i nauczyciele, a jego zasadniczy  cel skupia się na ujednoliceniu, w całym kraju, procesu edukacji  uczniów klas mundurowych, w oparciu o specjalnie opracowane i dostarczone materiały dydaktyczne. Opracowane materiały obejmują  tematykę ,,minimum programowego”, realizowanego już od ubiegłego roku szkolnego w ZST-I, w ramach, uzgodnionego z Centrum Szkolenia Łączności Informatyki w Zegrzu i zatwierdzonego przez Sztab Generalny Wojska Polskiego, programu nauczania, w ramach innowacji pedagogicznej edukacji  dla bezpieczeństwa, oraz, wprowadzanego, w naszej szkole, od tego roku szkolnego, ,,Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”, na inauguracji którego byliśmy we wrześniu w Kielcach.  Organizatorem  programu ,,PROOBRONNI – TERYTORIALNI” jest, edukujące dorosłych obywateli kraju,  Stowarzyszenie Obronne FIA – Fideles et Instructi Armis – Wierni w gotowości pod bronią. Nadzór merytoryczny  sprawuje Biuro do Spraw Proobronnych MON, którego przedstawiciel ostatnio wizytował naszą szkołę. Program został również objęty honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej, a całe przedsięwzięcie finansuje Ministerstwo Obrony Narodowej.

­

 

   
   
Facebook