Uczniowie klasy Ic o kierunku technik logistyk w krótkim filmiku zaprezentowali realizację zajęć z zakresu "Edukacja pożarnicza". 

"Klasa strażacka" w trakcie trzyletniego okresu nauczania oferuje kandydatom zdobycie podstawowej wiedzy o strukturze Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Zdobywanie wiedzy oraz umiejętności pozwalających na ogólną orientację podczas prowadzenia podstawowych działań ratowniczo – gaśniczych odbywa się w trakcie zajęć, na których uczniowie zapoznają się z zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi.

Program zajęć obejmuje m.in.: spotkania z funkcjonariuszami Komendy Straży Pożarnej, ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu ratowniczo -gaśniczego, szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej, wyjazdy na uroczystości, zawody, pokazy strażackie, ćwiczenia terenowe. Program oparty jest również na podstawowym szkoleniu dla strażaków ratowników OSP.

Absolwenci szkoły będą przygotowani do podjęcia dalszej nauki w szkołach pożarniczych, ukończenia studiów pożarniczych, rozpoczęcia studiów na uczelniach wojskowych lub cywilnych, na kierunkach z zakresu bezpieczeństwa publicznego, mogą także podejmować pracę w administracji rządowej i samorządowej, w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych. 

   
  • 16 Batalion dowodzenia
  • 21 WOG
  • ASW
  • CSŁiI
  • CKZIU
  • PWSZ
  • EUHE Elbląg
  • straż
  • ZOSP
  • pjatk
   
Facebook