Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji Miejskiego Konkursu Plastycznego Pod nazwą: Profilaktyka! Niech rak nas unika! Konkurs odbywa się pod patronatem Prezydenta miasta Elbląg.

Prace muszą zawierać wyraźną realizację idei konkursu, tj.: budowanie świadomości onkologicznej poprzez promowanie i popularyzowanie w środowiskach szkolnych i lokalnych prozdrowotnego stylu życia.

Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody, nagrody specjalne oraz wyróżnienia wręczone na wystawie pokonkursowej. Uroczyste podsumowanie konkursu nastąpi w kwietniu 2018 r.

Prace w sztywnych opakowaniach należy przekazać do 30.03.2018 r. do szkolnej pielęgniarki, pani Bogumiły Przygody.

Zainteresowani uczniowie powinni zapoznać się z Regulaminem konkursu.

 

   
  • 16 Batalion dowodzenia
  • 21 WOG
  • ASW
  • CSŁiI
  • CKZIU
  • PWSZ
  • EUHE Elbląg
  • straż
  • ZOSP
  • pjatk
   
Facebook