6 kwietnia 2018 roku świętowaliśmy w ZST-I Światowy Dzień Zdrowia. Tematem przewodnim obchodów była profilaktyka antynowotworowa.

Przedstawiciele wszystkich klas spotkali się w auli, by rozwiązać test o tematyce zdrowotnej. Okazało się, że poziom wiedzy uczniów na temat zdrowia i zapobiegania nowotworom jest wysoki. Podczas konkursu na wszystkich uczestników czekał kącik ze zdrową żywnością.

Młodzież biorąca udział w teście otrzymała nagrody rzeczowe, które ufundowało Stowarzyszenie Lazarus.

   
  • 16 Batalion dowodzenia
  • 21 WOG
  • ASW
  • CSŁiI
  • CKZIU
  • PWSZ
  • EUHE Elbląg
  • straż
  • ZOSP
  • pjatk
   
Facebook