Egzaminy poprawkowe z przedmiotów odbędą się w terminach 27-30.08.2018

Maturalna sesja poprawkowa pisemna i ustna - sierpień 2018, odbędzie się w dniu 21.08.2018 o godz. 9.00

Lista uprawnionych absolwentów do egzaminów poprawkowych wywieszona w gablocie szkolnej.

Osoby, które chcą przystąpić do maturalnego egzaminu poprawkowego proszone są o wypełnienie oświadczenia w sekretariacie szkoły do 10.07.2018r.

   
  • 16 Batalion dowodzenia
  • 21 WOG
  • ASW
  • CSŁiI
  • CKZIU
  • PWSZ
  • EUHE Elbląg
  • straż
  • ZOSP
  • pjatk
   
Facebook