Uwaga! Ruszyły zapisy na kurs przygotowawczy z matematyki dla kandydatów na wyższe uczelnie techniczne/zawodowe. Kurs adresowany jest głównie do uczniów/uczestników projektu „EL – Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy”. Zapraszamy do udziału również uczniów klas czwartych technikum chcących nieco wcześniej zapoznać się z wymaganiami uczelni w tym zakresie. Więcej informacji w zakładce Projekty EL-Zawodowcy XXI wieku -> Informacja i zasady rekrutacji na kurs z matematyki

Liczba miejsc na kursie jest ograniczona. Kwestionariusz zgłoszeniowy na kurs z matematyki dostępny jest w sekretariacie oraz w zakładce Projekty EL-Zawodowcy XXI wieku. Zgłoszenia przyjmujemy w sekretariacie szkoły do dnia 15 lutego 2019 r. Zapraszamy.

   
   
Facebook