Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Elblągu to nowoczesna szkoła szanująca tradycję. Istnieje w Elblągu od 73 lat.  Kiedyś do tzw. "Zamechowskiej" uczęszczali dziadkowie i ojcowie obecnych uczniów. Od wielu lat ZST-I edukuje fachowców w dziedzinach atrakcyjnych dla dziewcząt i chłopców, dostosowując kierunki kształcenia do potrzeb rynku pracy. Obecnie szkoła uczy w zawodach: technik elektronik, technik elektryk, technik handlowiec, technik informatyk, technik logistyk, technik reklamy, a w szkole branżowej także w zawodzie elektronik i sprzedawca.

Absolwenci szkoły znajdują zatrudnienie w dużych przedsiębiorstwach, zarówno państwowych, jak i prywatnych, w firmach logistycznych, informatycznych, elektronicznych czy handlowych, prowadzą również własną działalność gospodarczą.

Lekcje trwają do godz. 1500, dzięki czemu uczniowie mogą korzystać z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, od sportowych (siatkówka, koszykówka, siłownia, kajaki) przez informatyczne, matematyczne i geograficzne po humanistyczne i artystyczne.

Przyjazna atmosfera, wykwalifikowana kadra pedagogiczna i bogata oferta kierunków kształcenia- to niewątpliwe atuty ZST-I.

W nowym roku szkolnym, oprócz istniejących już zawodów pojawi się kierunek kształcenia, którego nie ma w innych szkołach zawodowych w Elblągu: technik programista.  Nowym zawodem w  Branżowej Szkole I stopnia jest magazynier - logistyk (klasa objęta patronatem "Wójcik" Fabryka Mebli).

Od wielu lat istnieją w ZST-I klasy z dodatkowymi zajęciami z edukacji wojskowej i pożarniczej. Oferują one szkolenia: Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, Sternika Motorowodnego i Szkolenie Podstawowe dla Strażaków Ochotników, dając podstawy do podjęcia pracy w służbach mundurowych.

Od roku szkolnego 2019/2020 w ZST-I będą funkcjonować trzy nowe pracownie komputerowe, w tym jedna z najnowszym oprogramowaniem grafiki komputerowej, szczególnie atrakcyjna dla przyszłych techników reklamy.

ZST-I to nowoczesna szkoła przyszłości i gwarancja szerokich perspektyw rozwoju zawodowego.

   
   
Facebook