Warsztat Terapii Zajęciowej opublikował na swoim Facebookowym fanpage-u podziękowanie dla uczniów i pracowników Naszej szkoły o następującej treści: "Serdecznie dziękujemy Dyrekcji ZSTI Elbląg za pomoc w organizacji V Integracyjnego Biegu Terenowego WTZ "Bażantarnia" 2019. Szczególne podziękowania kierujemy do Pani mgr Danuty Szwarc i Pani mgr Magdaleny Tyszka za udział i wszelką pomoc. Ogromnie dziękujemy super młodzieży klas mundurowych. Dzięki Państwa pomocy strona techniczna zawodów odbyła się w sposób niesamowicie sprawny. Dziękujemy za zabezpieczenie stanowisk zadaniowych. I te tańce...".

   
  • 16 Batalion dowodzenia
  • 21 WOG
  • ASW
  • CSŁiI
  • CKZIU
  • PWSZ
  • EUHE Elbląg
  • straż
  • ZOSP
  • pjatk
   
Facebook