Szanowni Państwo.

W związku z licznymi telefonami i pytaniami informujemy: ZASIŁEK 300 PLUS nie jest realizowany, przez szkołę. Ubieganie się o niego jest indywidualną sprawą rodzica.

Natomiast rodzice uczniów posiadających ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO wydane TYLKO przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”

Program obejmuje uczniów:

  • słabowidzących,
  • niesłyszących,
  • słabosłyszących,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
    z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

Pomoc w formie dofinansowania zakupu dotyczy:

1)  podręczników do kształcenia ogólnego oraz materiałów edukacyjnych – obejmuje uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do: branżowej szkoły I stopnia (…), klasy I pięcioletniego technikum, klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,

2)  podręczników do kształcenia w zawodach – obejmuje uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do: klasy II i III branżowej szkoły I stopnia lub klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,

 

Wnioski dostępne będą u pedagogów po 26.08.2019, termin składania do 06.09.2019.

                                                                                                       Pedagodzy

   
   
Facebook