phoca thumb s received 562592517851332Angelika Szypiło, uczennica klasy III b, znalazła się w grupie 157 uczniów z województwa warmińsko-mazurskiego wyróżnionych stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się 21 listopada 2019r.  Jest ono przyznawane corocznie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym.
   
  • 16 Batalion dowodzenia
  • 21 WOG
  • ASW
  • CSŁiI
  • CKZIU
  • PWSZ
  • EUHE Elbląg
  • straż
  • ZOSP
  • pjatk
   
Facebook