Szanowni Uczniowie

Od środy uruchomiliśmy nauczanie on-line z wykorzystaniem nowoczesnych technologii do zdalnego prowadzenia zajęć. Dla wszystkich Nas to nowość, z którą musimy się oswoić. Masz teraz okazje sprawdzić swoje umiejętności, które nabyłeś korzystając z serwisów społecznościowych na smartfonie, tablecie, komputerze lub w szkole podczas lekcji informatyki. Jeśli masz jakieś trudności, np. brak sprzętu, słaby sygnał internetu, POINFORMUJ O SWOICH PROBLEMACH - skontaktuj się z wychowawcą lub  zadzwoń do szkoły – 55-625-65-02.

Kilka wskazówek dobrej organizacji nauki:

1. Zorganizuj swoje miejsce pracy, zapoznaj się z planem, śledź na bieżąco pojawiające się informacje na stronie szkoły   

 • -jeśli masz rodzeństwo w wieku szkolnym, a w domu nie ma odpowiedniego sprzętu dla każdego z Was, Twoi rodzice powinni skontaktować się z szkołą (Waszymi wychowawcami) oraz ustalić z nimi plan i sposób Waszej pracy
 • -zapoznaj się z instrukcjami przekazanymi przez wychowawcę/nauczycieli, jak pobrać materiały do nauki
 • -pamiętaj, że w razie potrzeby możesz napisać sam lub z pomocą rodziców maila do nauczyciela z prośbą o przedłużenie terminu wykonania danego zadania/aktywności
 • -przygotuj również swoje zeszyty i podręczniki, gdyby potrzebna była dodatkowa notatka poza materiałami elektronicznymi
 • -jeśli zajęcia są prowadzone on-line, czyli w czasie rzeczywistym, pamiętaj, aby kilka minut wcześniej zalogować się w odpowiednim miejscu.

2. Uczestnicz aktywnie w zdalnym nauczaniu. Początkowo taka forma nauki może budzić Twoją obawę, szybko jednak przekonasz się, że jest ona bardzo przystępna i atrakcyjna:

 • -zapoznaj się ze wszystkimi materiałami przygotowanymi i przekazanymi Ci przez nauczyciela, a także z terminami wykonania zadań oraz sposobami przekazania rozwiązań,
 • -sprawdź, w jaki sposób możesz zadawać nauczycielowi pytania lub uczestniczyć w dyskusji,
 • -uważnie czytaj polecenia – jeśli masz wątpliwości, wykorzystaj dostępne formy komunikacji, by wyjaśnić je z nauczycielem,
 • -odważnie udzielaj odpowiedzi i zadawaj pytania przez sieć, pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy grzecznościowej przy ich formułowaniu,
 • -staraj się maksymalnie wykorzystać czas nauki i nie przedłużaj niepotrzebnie czasu spędzonego przy komputerze.

3. W miarę możliwości systematycznie odrabiaj zadania domowe i wykonuj wymagane przez
   nauczyciela aktywności:

 • -sprawdź termin wyznaczony przez nauczyciela na wykonanie zadania
 • -jeśli Twoje rozwiązanie wymaga przygotowania pliku, zapisz go w wymaganym formacie, sprawdź objętość pliku – jeśli jest on zbyt duży zastosuj metody kompresji poznane na lekcjach informatyki lub poproś o pomoc rodzica, nauczyciela, prześlij rozwiązanie w wyznaczonym terminie i upewnij się, czy plik dotarł do nauczyciela
 • -wykonaj inne wymagane przez nauczyciela aktywności, przestrzegając ustalonych terminów, a w przypadku niemożności wykonania zadania poproś go o pomoc w rozwiązaniu napotkanego problemu.

4. Staraj się rozszerzać swoje wiadomości, wyszukując dodatkowe informacje w internecie na zadany temat. Pamiętaj, aby nie kopiować gotowych rozwiązań i tekstów. Przekazuj nauczycielowi tylko Twoje autorskie rozwiązania i materiały.

5. W zorganizowany sposób przechowuj pliki z rozwiązaniami zadań z poszczególnych przedmiotów. W przypadku trudności poproś o pomoc nauczyciela, rodziców lub kolegów.

6. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa w intrenecie i higieny pracy z komputerem/innymi urządzeniami. Informuj rodziców (opiekunów) o wszystkich sytuacjach, które wzbudziły Twój niepokój.

7. Pomagaj swoim kolegom i nauczycielom, jeśli mają trudności techniczne.

8. Jeżeli zdajesz w tym roku, egzamin maturalny lub egzamin zawodowy, skorzystaj
     z materiałów publikowanych przez Centralną Komisję  Egzaminacyjną  https://cke.gov.pl/
    lub Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży  https://www.oke.lomza.pl/,w tym
    z próbnych testów. Pomogą Ci one lepiej przygotować się do egzaminu.

Źródło: Kształcenie na odległość poradnik dla szkół

Pedagog szkolny - Zofia Imiołczcyk

   
   
Facebook