Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/21 odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Platformę Edukacyjną eped <- kliknij

 

Procedura obejmuje uczniów szkoły podstawowej:

  1. złożenie wniosku elektronicznego
  2. wydrukowanie wniosku, złożenie podpisu przez ucznia, rodziców/opiekunów
  3. dostarczenie podania TYLKO do szkoły pierwszego wyboru 

 

 Oferta edukacyjna  Regulamin rekrutacji  Terminy
   
   
Facebook