Uczniowie klas pierwszych, którzy ukończyli szkołę podstawową poza Elblągiem proszeni są o dostarczenie Karty Zdrowia Ucznia do pielęgniarki szkolnej.

   
   
Facebook