1. Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2019 nastąpi w dniu 30 sierpnia 2019 r.

 2. Deklaracje na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2020 r. należy złożyć do dnia 9 września 2019 r.

 3. Druk deklaracji dostępny jest w sekretariacie, a także znajduje się na stronie www.zsti.elblag.pl w zakładce Dla uczniówEgzaminy zawodowe (tutaj można też znaleźć wzór wypełnienia deklaracji, oznaczenia zawodów i kwalifikacji oraz ich pełne nazwy).

 4. Na tablicy ogłoszeń na parterze szkoły znajduje się wzór wypełnienia deklaracji i inne informacje dla ucznia.

 5. Planowe kwalifikacje w sesji styczeń – luty 2020 r. to:

 • E.14 – Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami, dla kl. IV a, IV b technik informatyk
 • A.27 – Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej, dla kl. IV e   technik organizacji reklamy
 • E.20 – Eksploatacja urządzeń elektronicznych, dla kl. IV d technik elektronik
 • A.32 – Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych, dla kl. IV c technik logistyk.
 1. Termin, o którym mowa w pkt. 2 dotyczy również uczniów/absolwentów zamierzających przystąpić po raz kolejny do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w tej sesji (z każdej, nawet nie wymienionej powyżej kwalifikacji).

 2. Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2020 nastąpi w dniu 20 marca 2020 r.

 

Wewnętrzny harmonogram części pisemnej egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2018 r.

 

L.p.

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model) egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

Liczba zdających

1.

A.26

d

19.06.2018 r.

14.00

32

1

2.

A.30

d

19.06.2018 r.

10.00

32

22

3.

E.07

d

19.06.2018 r.

10.00

32

2

4.

E.08

d

19.06.2018 r.

10.00

32

1

5.

E.12

d

19.06.2018 r.

10.00

104

58

6.

A.31

d

19.06.2018 r.

12.00

32

27

7.

E.13

d

19.06.2018 r.

12.00

104

44

8.

A.32

d

19.06.2018 r.

14.00

32

1

9.

E.05

d

19.06.2018 r.

14.00

32

13

10.

E.14

d

19.06.2018 r.

14.00

32

1

11.

E.24

d

19.06.2018 r.

14.00

32

5

 

 

Wewnętrzny harmonogram części praktycznej egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2018 r.

 

 

 L.p.

Oznaczenie kwalifikacji

Forma
(model) egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

Liczba zdających

1.

A.26

dk

25.06.2018 r.

12.00

214

11

2.

E.24

d

26.06.2018 r.

9.00

104

8

3.

A.31

d

26.06.2018 r.

9.00

104

37

4.

A.32

d

26.06.2018 r.

13.00

32

13

5.

A.30

d

26.06.2018 r.

16.00

104

34

6.

A.22

dk

27.06.2018 r.

9.00

214

6

7.

A.27

dk

28.06.2018 r.

9.00

214

3

8.

E.14

dk

28.06.2018 r.

16.00

214

10

9.

E.12

wk

28.06.2018 r.

8.00

107

6

10.

E.12

wk

28.06.2018 r.

12.00

107

6

11.

E.12

wk

28.06.2018 r.

16.00

107

6

12.

E.12

wk

29.06.2018 r.

8.00

107

6

13.

E.12

wk

29.06.2018 r.

12.00

107

6

14.

E.12

wk

29.06.2018 r.

16.00

107

6

15.

E.12

wk

30.06.2018 r.

8.00

107

6

16.

E.12

wk

30.06.2018 r.

12.00

107

6

17.

E.12

wk

30.06.2018 r.

16.00

107

6

18.

E.12

wk

01.07.2018 r.

8.00

107

1

19.

E.12

wk

02.07.2018 r.

8.00

107

6

20.

E.13

wk

02.07.2018 r.

12.00

110

6

21.

E.13

wk

02.07.2018 r.

16.00

110

6

22.

E.13

wk

03.07.2018 r.

8.00

110

6

23.

E.13

wk

02.07.2018 r.

12.00

110

6

24.

E.13

wk

02.07.2018 r.

16.00

110

6

25.

E.13

wk

03.07.2018 r.

8.00

110

6

26.

E.13

wk

03.07.2018 r.

12.00

110

4

27.

E.13

wk

03.07.2018 r.

16.00

110

5

28.

E.13

wk

04.07.2018 r.

8.00

110

6

29.

E.13

wk

04.07.2018 r.

12.00

110

5

30.

E.13

wk

04.07.2018 r.

16.00

110

6

31.

E.05

w

29.06.2018 r.

15.00

Z-8 (CKZiU)

3

32.

E.05

w

30.06.2018 r.

9.00

Z-8 (CKZiU)

3

33.

E.05

w

30.06.2018 r.

15.00

Z-8 (CKZiU)

3

34.

E.05

w

01.07.2018 r.

9.00

Z-8 (CKZiU)

2

35.

E.05

w

01.07.2018 r.

15.00

Z-8 (CKZiU)

2

Uwaga: Wykazy zdających w sesji czerwiec - lipiec 2018 r. znajdą się wkrótce w gablocie na parterze szkoły.

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający egzamin  potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec - lipiec 2018 r.

W części pisemnej:

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

W części praktycznej:

 

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

 

 

L.p.

Oznaczenie

kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Zdający przynosi na egzamin

1.

A.22

Prowadzenie działalności handlowej

kalkulator prosty*

2.

A.26

Sprzedaż produktów i usług

reklamowych

kalkulator prosty*

3.

A.27

Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

kalkulator prosty*

4.

A.30

Organizacja i monitorowanie

przepływu zasobów i informacji

w procesach produkcji, dystrybucji

i magazynowania

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

5.

A.31

Zarządzanie środkami technicznymi

podczas realizacji procesów

transportowych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

6.

A.32

Organizacja i monitorowanie

przepływu zasobów i informacji

w jednostkach organizacyjnych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

7.

E.20

Eksploatacja urządzeń

elektronicznych

kalkulator prosty*

8.

E.24

Eksploatacja maszyn, urządzeń i

instalacji elektrycznych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 1. Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty nastąpi w dniu 23 marca 2018 r.

 2. Osoby, które przystąpiły do egzaminu w sesji styczeń – luty 2018 r. i nie zdały części pisemnej lub praktycznej, albo nie zdały obu jego części, mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie także w sesji czerwiec – lipiec 2018 r.

 3. Deklaracje na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2018 r. należy złożyć do dnia 30.03.2018 r.

   
   
Facebook