1. Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty nastąpi w dniu 23 marca 2018 r.

 2. Osoby, które przystąpiły do egzaminu w sesji styczeń – luty 2018 r. i nie zdały części pisemnej lub praktycznej, albo nie zdały obu jego części, mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie także w sesji czerwiec – lipiec 2018 r.

 3. Deklaracje na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2018 r. należy złożyć do dnia 30.03.2018 r.

 4. Druk deklaracji dostępny jest w sekretariacie, a także znajduje się na stronie www szkoły w zakładce Dla uczniówEgzaminy zawodowe (tutaj można też znaleźć oznaczenia zawodów i kwalifikacji oraz ich pełne nazwy).

 5. Na tablicy ogłoszeń na parterze szkoły znajduje się wzór wypełnienia deklaracji i inne informacje dla ucznia.

 6. Planowe kwalifikacje w sesji czerwiec – lipiec 2018 r. to:

- E.12 – kl. II a, II b technik informatyk

- A.30 – II c technik logistyk

- E.05 – II f monter elektronik

- E.13 – III a, III b, III c technik informatyk

- A.31 – III f technik logistyk.

   
 • 16 Batalion dowodzenia
 • 21 WOG
 • ASW
 • CSŁiI
 • CKZIU
 • PWSZ
 • EUHE Elbląg
 • straż
 • ZOSP
 • pjatk
   
Facebook