1. Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2019 nastąpi w dniu 30 sierpnia 2019 r.

 2. Deklaracje na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2020 r. należy złożyć do dnia 9 września 2019 r.

 3. Druk deklaracji dostępny jest w sekretariacie, a także znajduje się na stronie www.zsti.elblag.pl w zakładce Dla uczniówEgzaminy zawodowe (tutaj można też znaleźć wzór wypełnienia deklaracji, oznaczenia zawodów i kwalifikacji oraz ich pełne nazwy).

 4. Na tablicy ogłoszeń na parterze szkoły znajduje się wzór wypełnienia deklaracji i inne informacje dla ucznia.

 5. Planowe kwalifikacje w sesji styczeń – luty 2020 r. to:

 • E.14 – Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami, dla kl. IV a, IV b technik informatyk
 • A.27 – Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej, dla kl. IV e   technik organizacji reklamy
 • E.20 – Eksploatacja urządzeń elektronicznych, dla kl. IV d technik elektronik
 • A.32 – Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych, dla kl. IV c technik logistyk.
 1. Termin, o którym mowa w pkt. 2 dotyczy również uczniów/absolwentów zamierzających przystąpić po raz kolejny do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w tej sesji (z każdej, nawet nie wymienionej powyżej kwalifikacji).

 2. Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2020 nastąpi w dniu 20 marca 2020 r.

 

   
 • 16 Batalion dowodzenia
 • 21 WOG
 • ASW
 • CSŁiI
 • CKZIU
 • PWSZ
 • EUHE Elbląg
 • straż
 • ZOSP
 • pjatk
   
Facebook