1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie długopis lub pióro z czarnym tuszem lub atramentem przeznaczony do zapisywania rozwiązań i odpowiedzi. Rysunki zdający wykonuje długopisem. Nie wykonuje się rysunków długopisem.

2. Zdający powinien mieć linijkę, cyrkiel, kalkulator prosty oraz wybrane wzory matematyczne.

Wzory matematyczne dostarcza szkoła.

   
  • 16 Batalion dowodzenia
  • 21 WOG
  • ASW
  • CSŁiI
  • CKZIU
  • PWSZ
  • EUHE Elbląg
  • straż
  • ZOSP
  • pjatk
   
Facebook