W semestrze zimowym prowadzone są dodatkowe zajęcia przez następujących nauczycieli:

Angelina Żołądek - zajęcia uzupełniające z języka rosyjskiego (leksykalno-gramatyczne) będą realizowane w miarę potrzeb zgłaszanych przez uczniów

Beata Wilga - Wielgucka - zajęcia dodatkowe z języka angielskiego dla maturzystów oraz wszystkich zainteresowanych uczniów, czwartek godz. 14.15 - 15.00, sala 209

Agnieszka Borysewicz - fakultety dla maturzystów z języka niemieckiego - piątek, godz. 7.10, sala 204

 

   
   
Facebook