Nasza szkoła od września 2018 bierze udział w programie Erasmus+. Akcja KA2 – Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych – Innowacja/innowacyjność.

Tematem projektu jest „Europejska młodzież – cechy wspólne i różnice”.

Głównym celem projektu jest opracowanie narzędzi refleksji wspierających indywidualne ścieżki kształcenia młodzieży. Nowe materiały i pomysły poprawią jakość kształcenia i szkolenia młodzieży oraz podniosą poziom efektów uczenia się.

Uczniowie i nauczyciele biorący udział w projekcie poznają potrzebę i sposoby korzystania z różnych metod refleksji  twórczej, celem poszerzenia umiejętności interpersonalnych i zawodowych, podnoszących konkurencyjność na potencjalnym rynku pracy w wymiarze lokalnym, krajowym i europejskim.

Podczas naszego partnerstwa dowiemy się również, jak towarzyszyć, wspierać, kierować i zachęcać ucznia do pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie branży IT,  jednej z kluczowych i najbardziej dynamicznych branż współczesnej gospodarki.

Głównymi działaniami realizowanymi w projekcie są kształtowanie proaktywnych postaw przedsiębiorczych jako środek  zmniejszenia  bezrobocia wśród młodzieży,
a także poprawa edukacji przedsiębiorczej poprzez poznanie umiejętności otwierania działalności gospodarczej  i promowania możliwości  samozatrudnienia oraz stworzenie portfolio. Jednocześnie uczestnicy poznają tradycje, historię kraju goszczącego, a także obyczaje i zwyczaje panujące na danym terenie. W ramach projektu uczniowie poznają się nawzajem, swoje rodziny, zainteresowania, marzenia, świąteczne zwyczaje, szkołę i treści europejskie przekazywane na zajęciach
i imprezach szkolnych.

Projekt zostanie podzielony na trzy moduły:

Moduł I: Integracja

 1. Prezentujemy siebie, poznajemy siebie, tworzymy podgrupy na podstawie ankiet, której celem jest wyłonienie osób o podobnych zainteresowaniach.
 2. Poznajmy nasze szkoły i firmę partnerską.
 3. Poznajemy miejscowość, w której mieszkamy i sporządzamy album ze zdjęciami naszego region.
 4. Mój kraj - uczniowie wykonują przewodnik w formie prezentacji multimedialnej z 10 miejscami wartymi polecenia w ich kraju.
 5. Pod koniec projektu uczniowie w szkołach macierzystych opracowują poster.
 6. Konkurs na logo projektu.
 7. Wizyta organizacyjno-szkoleniowa nauczycieli z Polski w Czechach i rewizyta.

Moduł II: Szkolenia

 1. Wizyta organizacyjno-szkoleniowa nauczycieli z Polski i Czech w Zjednoczonym Królestwie w firmie Training Vision.
 2. Szkolenie dla uczniów z zakresu w zakresie wiedzy i umiejętności w branży IT, przedsiębiorczości oraz autoprezentacji.
 3. Poznanie kultury i zwiedzanie zabytków Zjednoczonego Królestwa.

Moduł II: Wyjazdy edukacyjne ( w ramach krótkoterminowych wymian grup uczniów)

 1. Wizyta uczniów polskiej szkoły w szkole Czeskiej.
 2. Wspólne opracowanie biznes planu.
 3. Zwiedzanie zabytków Czech oraz poznawanie czeskiej kultury.
 4. Rewizyta uczniów z Czech w szkole polskiej.
 5. Wspólne wypracowanie portfolio.
 6. Zwiedzanie zabytków Polski oraz poznawanie polskiej kultury.

Moduł III:  Wypracowanie rezultatów pracy intelektualnej

 1. Gablota poświęcona projektowi.
 2. Słownik terminów naukowych.
 3. Scenariusze zajęć.
 4. Portfolio ucznia.
 5. Biznes Plan.

 

Już wkrótce odbędzie się rekrutacja uczniów do projektu.

   
   
Facebook