Znalezione obrazy dla zapytania it szkoła

IT Szkoła to internetowy, otwarty program studiów e-learningowych
w zakresie teorii oraz zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

Program studiów został stworzony z myślą o wszystkich osobach, pragnących podwyższyć swoje kompetencje ICT w wybranych obszarach, w trybie samokształcenia w otwartym systemie kształcenia ustawicznego. Program adresowany jest do osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z informatyką jak również do tych, którzy posiadają już podstawową wiedzę z tego zakresu. Poziom materiałów jest zróżnicowany. Ze względu na systematyczny rozwój zakresu proponowanych treści w portalu IT Szkoła NASK został zamieszczony pilotaż programu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) skierowany również do szkół podstawowych.

W przygotowaniu materiałów do kursów i wykładów Programu IT Szkoła uczestniczą czołowi polscy wykładowcy informatyki z najlepszych polskich i zagranicznych ośrodków akademickich.

KORZYSTANIE Z ZASOBÓW PROGRAMU JEST BEZPŁATNE


Instytucją odpowiedzialną bezpośrednio za realizację Programu IT Szkoła jest Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa.
Partnerem merytorycznym programu jest Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki.

    Warszawska Wyższa Szkoła InformatykiWarszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Tematyka studiów w programie IT Szkoła


Tematyka kursów, wykładów i konkursów oraz innych działań realizowanych w programie IT Szkoła jest opracowywana i aktualizowana w oparciu o prognozy, raporty i badania przygotowywane i prowadzone przez czołowe międzynarodowe i polskie ośrodki informacyjno-badawcze
w zakresie tworzenia i zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych takie jak Gartner, International Data Corporation, Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, czy New Media Consortium.

 

Organizacja studiów w programie IT Szkoła


W ramach studiów uczestnicy programu IT Szkoła otrzymują możliwość udziału w:

 uczestnicy programu IT Szkoła otrzymują możliwość udziału w

Certyfikacje w programie IT Szkoła


Certyfikacje programu IT Szkoła są realizowane w trybie autocertyfikacji po pozytywnym ukończeniu każdego kursu (bezpłatnie) lub certyfikacji autoryzowanej przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki potwierdzającej ukończenie cyklu kursów (tryb płatny). Szczegółowe zasady certyfikacji.

 

Współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi


W ramach współpracy ze szkołami program zakłada realizację następujących celów:

 

  • Podwyższenie kompetencji ICT uczniów szkół ponadgimnazjalnych niezbędnych do dalszego kształcenia się na studiach wyższych na kierunkach technicznych, do podjęcia zatrudnienia lub dla potrzeb samokształcenia (OTWARTE KURSY IT, WSZECHNICA INFORMATYCZNA).

    Program stwarza także możliwości rozwijania zainteresowań naukowych w tym zakresie uczniom uzdolnionym informatycznie (AKADEMICKIE KOŁA NAUKOWE, KONKURSY).
  • Podwyższenie kompetencji nauczycieli w zakresie wybranych obszarów informatyki poprzez oferowane w programie specjalistyczne szkolenia stacjonarne i w formule e-learningowej (KURSY DLA NAUCZYCIELI).
  • Wyłonienie, poprzez prowadzony w programie ranking online, najbardziej aktywnych w działaniach na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego polskich szkół ponadgimnazjalnych (RANKING IT SZKOŁA).

Więcej o programie >>>

źródło: IT Szkoła

   
   
Facebook