Szkolny konkurs historyczny z okazji

99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

odbędzie się dnia 07 listopada 2017 roku o godzinie 11.40 w auli ZST-I.

 Zapraszamy uczniów, którzy potwierdzili chęć udziału.

Nauczyciele historii

   
   
Facebook