TECHNIK ELEKTRONIK – 311408

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych;
2) użytkowania urządzeń elektronicznych;
3) naprawy urządzeń elektronicznych.

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(E.a) i PKZ(E.c);
 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodzie technik elektronik 

  E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
  E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

  Technik elektronik może podejmować pracę w różnych gałęziach gospodarki. Miejscem pracy są wszystkie zakłady przemysłu elektronicznego-produkcyjne, projektowe, montażowe lub usługowe, 
  a także wszystkie inne firmy, wykorzystujące lub eksploatujące urządzenia i sprzęt elektroniczny. Technicy elektronicy mogą być zatrudnieni w laboratoriach badawczych, w pracowniach konstrukcyjno-technologicznych na stanowiskach wspomagających pracę konstruktorów, technologów. W zakładach przemysłowych produkujących lub stosujących sprzęt elektroniczny pracują jako konserwatorzy, operatorzy sprzętu, kontrolerzy jakości produkcji. Mogą pracować w warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego. Innym miejscem zatrudnienia technika elektronika są zakłady instalujące sprzęt i aparaturę elektroniczną. Mogą wykonywać pracę indywidualnie, jak i zespołowo, 
  a także pełnić funkcję mistrzów i kierowników zespołów pracowniczych.
   
 • 16 Batalion dowodzenia
 • 21 WOG
 • ASW
 • CSŁiI
 • CKZIU
 • PWSZ
 • EUHE Elbląg
 • straż
 • ZOSP
 • pjatk
   
Facebook