W ostatnim tygodniu ferii, w czwartek 01 lutego, uczniowie klas wojskowych naszej szkoły wzięli udział w uroczystym apelu rozpoczynającym oficjalne funkcjonowanie w naszym mieście nowej jednostki wojskowej. Pułk wsparcia dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny–Wschód, powstał na bazie 16 Batalionu Dowodzenia (jednostki patronackiej naszej szkoły), i służy zabezpieczeniu działalności stacjonującego w Elblągu Dowództwa Wielonarodowej Dywizji.

Ostatniego dnia nauki, przed feriami, (19.01) do naszej szkoły zawitali goście z 4 Warmińsko–Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej z Olsztyna. ,,Terytorialsi”, jak sami o sobie mówią, czyli żołnierze terytorialnej służby wojskowej, przedstawili uczniom klas mundurowych idee oraz proces formowania Wojsk Obrony Terytorialnej, powołanego w ubiegłym roku piątego rodzaju Sił Zbrojnych RP.

W czwartek 18 stycznia uczniowie klas wojskowych, uczestniczący w pilotażu MON ,,Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”, odbyli pierwsze w 2018 roku szkolenie wojskowe, odbywające się cyklicznie (raz w miesiącu) w ramach Wojskowych Dni Szkoleniowych.

17 stycznia, uczniowie klas mundurowych naszej szkoły po raz kolejny  uczestniczyli w cyklicznie odbywającym się, w każdą środę na długiej przerwie, Apelu Mundurowym. Tym razem poza stałymi punktami apelu, odśpiewaniem hymnu państwowego, złożeniem raportu, oraz  omówieniem spraw bieżących, rozstrzygnięty został, trwający od listopada, konkurs na wybór patrona klas wojskowych.

W środę, 17 stycznia, w ZST-I gościł przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Elblągu.
Szef Wydziału Rekrutacji WKU, mjr Bogdan Lech, spotkał się z uczniami klas czwartych, celem przedstawienia, przyszłym absolwentom naszej szkoły, możliwości związania swojej dalszej drogi życiowej ze służbą wojskową.

Kamil Wojdyna - uczeń klasy 1 a naszej szkoły, zajął I miejsce w kategorii ,,Szkoła średnia” w zorganizowanym przez Stowarzyszenie im. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego konkursie ,,Uczcijmy razem stulecie odzyskania Niepodległości”. W rywalizacji wzięli udział uczniowie z ok. 20 szkół, a ogłoszenie wyników i wręczenie nagród miało miejsce 7 listopada w Klubie 16 Pomorskiej Dywizji  Zmechanizowanej.

Serdecznie Gratulujemy !

   
  • 16 Batalion dowodzenia
  • 21 WOG
  • ASW
  • CSŁiI
  • CKZIU
  • PWSZ
  • EUHE Elbląg
  • straż
  • ZOSP
  • pjatk
   
Facebook