20 września w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie odbyła się konferencja "Edukacja wojskowa pionów certyfikowanych klas mundurowych". Uczestników obrad zapoznano min. z wnioskami wynikającymi z pierwszej edycji pilotażu Ministerstwa Obrony Narodowej dotyczącego funkcjonowania certyfikowanych klas wojskowych oraz przedstawiono główne założenia drugiej edycji programu.

W trakcie konferencji odbyła się również uroczystość wręczenia certyfikatów potwierdzających udział szkół w drugiej edycji projektu. Z rąk dyrektora Biura do Spraw Proobronnych pana Waldemara Zubka, certyfikat dla naszej szkoły odebrała pani Danuta Szwarc.
Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych, jako jedna z 58 szkół w kraju, uczestniczy w pilotażowym programie MON dla szkół prowadzących piony certyfikowanych wojskowych klas mundurowych od samego początku programu.

Więcej: http://www.akademia.mil.pl/wwoj-aktualnosci/detail,nID,3748

oraz: https://bdsp.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/2018-09-21w-konferencja-w-akademii-sztuki-wojennej/

   
  • 16 Batalion dowodzenia
  • 21 WOG
  • ASW
  • CSŁiI
  • CKZIU
  • PWSZ
  • EUHE Elbląg
  • straż
  • ZOSP
  • pjatk
   
Facebook