phoca thumb s 20190927 12422627 września uczniowie klasy II a uczestniczyli w  miejskiej uroczystości z okazji 80. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego, która odbyła się  na placu przed Pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego.

„W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny, Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak męki i zbawienia i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił – aż do ofiary mego życia. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń Dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam cokolwiek by mnie spotkać miało.”

Przysięga żołnierza Armii Krajowej

   
   
Facebook