W Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych realizowana jest innowacja pedagogiczna „ Edukacja ratownicza z elementami kwalifikowanej pierwszej pomocy w kształceniu ponadgimnazjalnym młodzieży.”

          Uczniowie rozpoczynający naukę w szkole mają możliwość  realizacji dodatkowego przedmiotu „Edukacja pożarnicza”. Program oparty jest na szkoleniu podstawowym dla strażaków ratowników OSP i realizowany przez trzy lata.

 

Cele główne :

 

 • - Zapoznanie uczniów ze specyfiką służby w Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej;
 • - Przygotowanie ucznia do pełnienia służby w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej;
 • - Pozyskanie świadomego i zmotywowanego absolwenta, który będzie chciał ubiegać się o przyjęcie do służby w PSP;
 • - Rozwijanie patriotyzmu wśród uczniów ZSTI, udział w uroczystościach państwowych i strażackich;
 • - Zapewnienie absolwentom wykształcenia ogólnego i technicznego na kierunkach cenionych na rynku pracy cywilnym oraz pożarniczym;
 • - Wykształcenie u uczniów postaw zdyscyplinowania oraz zmotywowania do nauki w szkole, a w przyszłości do podjęcia służby w szeregach PSP lub OSP;
 • - Poszerzenie oferty kształcenia w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych o kierunek umożliwiający zdobycie wiedzy i umiejętności wykraczającej poza treści kształcenia technicznego;
 • - Poprawa sprawności fizycznej i odporności psychofizycznej uczniów.

 

W trakcie realizacji każdy uczeń może:

 • - wstąpić w szeregi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w OSP w Milejewie;
 • - przygotować się do egzaminów wstępnych w szkołach pożarniczych w Polsce;
 • - aktywne uczestniczyć w działaniach ratowniczo – gaśniczych;
 • - ukończyć szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników OSP;
 • - ukończyć kursy podnoszące kwalifikacje (płetwonurkowy, sternika motorowodnego, itp.);
 • - ukończyć kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków ratowników OSP.
   
 • 16 Batalion dowodzenia
 • 21 WOG
 • ASW
 • CSŁiI
 • CKZIU
 • PWSZ
 • EUHE Elbląg
 • straż
 • ZOSP
 • pjatk
   
Facebook