Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP - Waldemar Pawlak, doceniając osiągnięcia członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej ZST-I ufundował społeczności szkolnej fantom reanimacyjny. Urządzenie to pozwoli uczniom i wszystkim pracownikom szkoły doskonalić umiejętności w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.

11 MARCA 2019 w auli Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Elblągu odbyły się VIII eliminacje miejskie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

Konkurs skierowany był do uczniów szkól podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Elbląga.

Celem turnieju jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

W Naszej szkole odbyły się zajęcia z technik poszukiwawczych. To kolejny element rozwijania zainteresowań członków Drużyn Pożarniczych w ZSTI. 

O ciężkiej i odpowiedzialnej pracy ratownika, opowiadała Dh. Karolina Gniadek, która należy do Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo- Ratowniczej OSP Gdańsk. Jest przewodnikiem fantastycznego psa Tashy, która w czasie zajęć pokazywała swoje umiejętności.

W dni 21 lutego 2019 uczniowie Kacper Bohdanowicz z 2a i Piotr Szala z 3c zdobyli 3 miejsce w Turnieju Obrony Cywilnej. 

Rywalizacja przebiegała w dwóch etapach. Na początku test wiedzy, drużyny z największą ilością punktów zakwalifikował się do etapu praktycznego. 

22 września 2018 reprezentacja Drużyn Pożarniczych z ZSTI wspólnie z Panią Anną Nowocień brała udział w uroczystym odsłonięciu pomnika 100-lecia w Milejewie. Uczniowie z klasy 4f i 3f godnie reprezentowali naszą szkołę. Część wspólnie ze strażakami zabezpieczała drogę w czasie trwania uroczystości. Dziewczyny z 3c pełniły wartę przy pomniku. 
To bardzo ważne wydarzenie dla całej gminy Milejewo, tym bardziej jesteśmy dumni, że mogliśmy w nim uczestniczyć i reprezentować Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych.
 
Anna Nowocień - opiekun Drużyny Pożarniczej
W sobotę 22 września 2018 uczniowie z klas 2c, 2b i 2d, którzy należą do Drużyny Pożarniczej w ZSTI uczestniczyli w pikniku zorganizowanym przez Sportową Szkołę Podstawową nr 3 w Elblągu. Wspólnie z Panem Grzegorzem Kołackim i Panią Anną Nowocień uczyli zasad udzielania pierwszej pomocy. Młodzi sportowcy byli bardzo zainteresowani badaniem poszkodowanego, RKO z wykorzystaniem treningowego defibrylatora oraz sztucznymi ranami. 
To kolejny dzień szkoleniowy przyszłych strażaków i możliwość sprawdzenia swoich umiejętności.
 
Anna Nowocień - opiekun Drużyny Pożarniczej
We wtorek 11.09.2018r. o godzinie 18:00 przy Pomniku Strażakom Poległym w Akcji w Olsztynie odbył się uroczysty apel w 17 rocznicę zamachów w Nowym Jorku. Poświęcony był on wszystkim strażakom, którzy stracili życie niosąc pomoc innym.
W uroczystości brali udział uczniowie z Drużyny Pożarniczej w ZSTI.
Wspólnie z Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Elblągu dh. Ryszardem Januszem oraz dh. Anną Nowocień, przyszli strażacy oddali hołd wszystkim, którzy oddali życie, ratując drugiego człowieka.
10 maja 2018 r. odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów z klas 1c, 1b i 1d, którzy zadeklarowali chęć wstąpienia w szeregi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Milejewo.
Uroczystość szkolna połączona była z obchodami Dnia Strażaka w Elblągu i odbywała się Galerii El.
Uczniowie z Panią Dyrektor Danutą Pacek oraz z opiekunami: Anną Nowocień, Barbarą Jarosz i Agnieszką Borysewicz dumnie reprezentowali szkołę w tak ważnej dla strażaków chwili.

Uczniowie z klasy 1c i 3f przeprowadzili dwa szkolenia dla dzieci i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 1 w Elblągu.
W czasie pierwszego spotkania prezentowany był sprzęt pożarniczy, metoda rozwijania i zwijania węży oraz ciesząca się wielkim zainteresowaniem musztra.
Kolejne spotkanie w SOSW nr 1 dotyczyło zasad udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie pokazali jak badać poszkodowanego, kiedy należy zastosować pozycję bezpieczną. Drugim etapem było RKO i opatrywanie ran. 
Na koniec spotkania uczniowie otrzymali podziękowania i zaproszenie na piknik w czerwcu.
11 maja 2018 reprezentacja uczniów z Drużyny Pożarniczej uczestniczyła w uroczystości nadania herbu gminie Milejewo.
Herb gminy Milejewo zawiera umieszczone na czerwonym tle żółty krzyż z kulami oraz motyw drzewa bukowego. Krzyż to element herbu Komturii Elbląskiej i dawnego powiatu elbląskiego, a drzewo to nawiązanie do Wyżyny Elbląskiej.

   
   
Facebook