10 maja 2018 r. odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów z klas 1c, 1b i 1d, którzy zadeklarowali chęć wstąpienia w szeregi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Milejewo.
Uroczystość szkolna połączona była z obchodami Dnia Strażaka w Elblągu i odbywała się Galerii El.
Uczniowie z Panią Dyrektor Danutą Pacek oraz z opiekunami: Anną Nowocień, Barbarą Jarosz i Agnieszką Borysewicz dumnie reprezentowali szkołę w tak ważnej dla strażaków chwili.
W czasie uroczystości wręczane były odznaczenia, medale, awanse oraz podziękowania za wsparcie dla strażaków.
Na koniec odbyło się uroczyste ślubowanie na sztandar OSP w Milejewie. Była to bardzo ważna chwila dla, być może, przyszłych strażaków ochotników.
Teraz zaczyna się czas wytężonej pracy i zdobywania umiejętności.
Dziękujemy Komendantowi Miejskiemu PSP w Elblągu oraz Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Elblągu za możliwość złożenia ślubowania w czasie tak ważnej uroczystości, za pomoc i wielkie wsparcie w czasie przygotowań.
   
  • 16 Batalion dowodzenia
  • 21 WOG
  • ASW
  • CSŁiI
  • CKZIU
  • PWSZ
  • EUHE Elbląg
  • straż
  • ZOSP
  • pjatk
   
Facebook