Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP - Waldemar Pawlak, doceniając osiągnięcia członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej ZST-I ufundował społeczności szkolnej fantom reanimacyjny. Urządzenie to pozwoli uczniom i wszystkim pracownikom szkoły doskonalić umiejętności w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.

15.03.2019 r. w imieniu Prezesa Waldemara Pawlaka fantom reanimacyjny przekazali szkole:

dr inż. Zygmunt Tomczonek - Członek Prezydium Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Główny

oraz

Edmund Kwidziński - Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej woj. pomorskiego

   
  • 16 Batalion dowodzenia
  • 21 WOG
  • ASW
  • CSŁiI
  • CKZIU
  • PWSZ
  • EUHE Elbląg
  • straż
  • ZOSP
  • pjatk
   
Facebook