euklides2XXI Konkurs Matematyczny "EUKLIDES" jest organizowany przez Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych, do którego to Stowarzyszenia należy również Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych.
W konkursie bierze udział młodzież ze szkół polskich oraz litewskich. W konkursie mogą brać udział uczniowie pierwszych, drugich i trzecich klas średnich szkół zawodowych.

Cele Konkursu:

  • Rozwijanie wśród uczniów motywacji do doskonalenia swych umiejętności z nauk ścisłych.
  • Zwiększanie skuteczności dostosowywania metod nauczania do współczesnych wymagań obowiązujących przy egzaminach maturalnych.
  • Podnoszenie wiedzy matematycznej uczniów kształcących się w średnich szkołach zawodowych i liceach profilowanych.
  • Promowanie uczniów posiadających ponad przeciętną wiedzę i zdolności matematyczne.

Więcej informacji o konkursie na stronie: http://www.tworczeiaktywne.pl/ lub u nauczycieli matematyki :)

Etap szkolny w naszej szkole odbędzie się 16 grudnia 2019 godz. 900

Chętne osoby prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli matematyki do 12.12.2019.

   
   
Facebook