Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/20 odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Platformę Edukacyjną (https://eped.pl).

Procedura obejmuje uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej:

 

 1. złożenie wniosku elektronicznego
 2. wydrukowanie wniosku, złożenie podpisu przez ucznia, rodziców/opiekunów
 3. dostarczenie podania TYLKO do szkoły pierwszego wyboru 

 

 

 

 

Regulamin rekrutacji dla absolwentów gimnazjum

 

Regulamin rekrutacji dla absolwentów szkoły podstawowej

 

 

OFERTA EDUKACYJNA

ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO - INFORMATYCZNYCH W ELBLĄGU

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Typ szkoły

Forma i cykl kształcenia

Język obcy

TECHNIKUM

Technik informatyk

dz./4

lub

dz./5

angielski,
niemiecki,
rosyjski

Technik programista

Technik logistyk

Technik handlowiec

Technik reklamy

Technik elektronik

Technik elektryk

Technik teleinformatyk

Technik telekomunikacji

Branżowa Szkoła I Stopnia

Elektronik

dz./3

angielski

Elektryk

Sprzedawca

Magazynier - logistyk

 

   
 • 16 Batalion dowodzenia
 • 21 WOG
 • ASW
 • CSŁiI
 • CKZIU
 • PWSZ
 • EUHE Elbląg
 • straż
 • ZOSP
 • pjatk
   
Facebook