Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/21 odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Platformę Edukacyjną (https://eped.pl).

Procedura obejmuje uczniów szkoły podstawowej:

 

  1. złożenie wniosku elektronicznego
  2. wydrukowanie wniosku, złożenie podpisu przez ucznia, rodziców/opiekunów
  3. dostarczenie podania TYLKO do szkoły pierwszego wyboru 

 

Regulamin rekrutacji

   
   
Facebook