RADA RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO - INFORMATYCZNYCH

Rada Rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców uczniów uczęszczających do Zespołu.

 

INFORMACJE O OPŁATACH

W celu wspierania działalności statutowej szkoły,

Rada Rodziców gromadzi fundusze ze składek rodziców.

Wysokość składki w roku szkolnym 2018/2019 - 10 zł / m-c.

   
  • 16 Batalion dowodzenia
  • 21 WOG
  • ASW
  • CSŁiI
  • CKZIU
  • PWSZ
  • EUHE Elbląg
  • straż
  • ZOSP
  • pjatk
   
Facebook