Zakres  ubezpieczenia

Wysokość

świadczeń

Suma ubezpieczenia

12 000

Śmierć w wyniku NW – 100% SU

12 000

Śmierć w wyniku zawału serca lub udaru mózgu – 100% SU

12 000

100% inwalidztwa – 100% SU

12 000

Za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu – 1% SU

120

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki – 1% SU

120

Pogryzienie przez psa (dodatkowo)

120

Zdiagnozowanie sepsy – 10% SU

1 200

Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i śr. pomocniczych

3 600

Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych

3 600

Śmierć jednego lub obojga rodziców  w wyniku nieszczęśliwego wypadku

1 200

Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego *

20 000

Oparzenia w wyniku NW

do 2 000

Odmrożenia

do 2 000

Pobyt w szpitalu w wyniku NW (świadczenie od 3 dnia pobytu)

100/dzień

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby (świadczenie od 3 dnia pobytu)

100/dzień

Uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku **

200

Zwrot kosztów leczenia NW

- do 10% SU

500

Zwrot kosztów leczenia stomatolog. w wyniku nieszczęśliwego wypadku

500

Składka roczna za osobę:

- standardowe ubezpieczenie

 

- z rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu

37,-

 

48,-

 

*  Sumaryczna wysokość świadczenia z tytułu śmierci w wyniku NW i w wyniku wypadku komunikacyjnego;

**  Jednorazowe świadczenie wypłacane w przypadku braku stwierdzonego uszczerbku na zdrowiu (0% uszczerbku  określonego przez lekarza zaufania) i jednoczesnej niezdolności do nauki/pracy trwającej co najmniej 10 dni.

Ubezpieczenie obejmuje wypadki, jakim osoby ubezpieczone mogą ulec na terenie szkoły, w drodze do szkoły i ze szkoły, poza szkołą oraz w życiu prywatnym na terenie całego świata. Ochrona ubezpieczeniowa trwa w ciągu całego roku szkolnego i wakacji, przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę, jednak standardowo nie obejmuje wyczynowego uprawiania sportu przez ucznia.

W przypadku osób wybierających wariant z wyczynowym uprawianiem sportu zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o wyczynowe uprawianie sportu, tj. udział w treningach, zawodach, zgrupowaniach, obozach kondycyjnych lub szkoleniowych organizowanych w ramach klubów sportowych oraz zajęć wychowania fizycznego w klasach sportowych.

 

Pełen opis OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS

   
  • 16 Batalion dowodzenia
  • 21 WOG
  • ASW
  • CSŁiI
  • CKZIU
  • PWSZ
  • EUHE Elbląg
  • straż
  • ZOSP
  • pjatk
   
Facebook