-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I Rzecznik Praw Ucznia działa w oparciu o Statut ZST-I

II Zadania

- działanie na rzecz praw ucznia

- działanie na rzecz tworzenia ,,dobrego klimatu” w szkole

- przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia

- reagowanie na sygnały naruszania praw ucznia

- łagodzenie pojawiających się napięć na linii uczeń – nauczyciel - dyrekcja

- rozwiązywanie sytuacji konfliktowych

- współpraca z uczniami, rodzicami, nauczycielami, wychowawcami, pedagogami oraz dyrekcją szkoły

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     W sprawach skarg i wniosków dotyczących praw ucznia zapraszam w godzinach mojej obecności       w szkole.

                                              Rzeczy niemożliwe załatwiam od ręki,

                                                                             na cuda trzeba troszeczkę zaczekać.

                                                                                                   

                                                                                                      Mirosław Kruba
                                                                                              Rzecznik Praw Ucznia ZST-I
                                                                                               w roku szkolnym 2017/18

                                                                                             

                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                 

   
  • 16 Batalion dowodzenia
  • 21 WOG
  • ASW
  • CSŁiI
  • CKZIU
  • PWSZ
  • EUHE Elbląg
  • straż
  • ZOSP
  • pjatk
   
Facebook