Pielęgnujemy Elementy Terenu – AKCJA! PIELĘGNACJA!

W Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych wszyscy uczniowie z wychowawcami uczestniczyli     w 8 tygodniowym projekcie w ramach Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.  Cel akcji ”Pielęgnujemy Elementy Terenu” to promowanie nieśmiecenia, edukacji odpadów oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Uczniowie zadbali  o nasze najbliższe środowisko czyli teren wokół budynku ZST-I.

   
  • 16 Batalion dowodzenia
  • 21 WOG
  • ASW
  • CSŁiI
  • CKZIU
  • PWSZ
  • EUHE Elbląg
  • straż
  • ZOSP
  • pjatk
   
Facebook