W semestrze zimowym prowadzone są dodatkowe zajęcia przez następujących nauczycieli:

Ewa Matuszewska - język angielski - czwartek, godz. 14.15-15.00

Beata Wilga- Wielgucka - język angielski - piatek, godz. 8.00-8.45

Angelina Żołądek - język rosyjski - termin zajęć dostosowany do potrzeb zgłaszanych przez uczniów

   
  • 16 Batalion dowodzenia
  • 21 WOG
  • ASW
  • CSŁiI
  • CKZIU
  • PWSZ
  • EUHE Elbląg
  • straż
  • ZOSP
  • pjatk
   
Facebook