Stypendium szkolne 2021

INFORMACJA NA TEMAT POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW   WNIOSEK WYPEŁNIAMY DRUKOWANYMI LITERAMI   1. Proszę zwrócić uwagę na RZETELNE I PRAWIDŁOWE wypełnienie II i XI CZĘŚCI WNIOSKU 2. Prawo do pomocy socjalnej przysługuje  uczniom zamieszkałym na terenie miasta Elbląg. 3. Wniosek o stypendium należy złożyć w nieprzekraczalnym Więcej…

Wyprawka szkolna 2021

Szanowni Rodzice. PRZYPOMINAM o możliwości składania wniosków w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna”. O środki finansowe mogą ubiegać się wyłącznie rodzice uczniów/uczniowie pełnoletni posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane  tylko, przez PORADNIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE. Termin złożenia wniosku do 10.09.2021 r. w szkole, do której dziecko będzie uczęszczało w Więcej…

Koduj z Gigantami

Szanowni Uczniowie! Serdecznie zachęcamy Was do wzięcia udziału w warsztatach z programowania „KODUJ Z GIGANTAMI – STARCIE GIGANTÓW – PROGRAMISTYCZNY BÓJ BOHATERÓW NAJLEPSZYCH GIER”! Zajęcia umożliwiają poznanie podstaw programowania w środowiskach takich jak: Scratch, Minecraft, App Inventor, Roblox, C#, Visual Studio, HTML. Chcecie poznać świat tworzenia gier, aplikacji mobilnych i języków Więcej…

Skierowania na badania lekarskie

UWAGA uczniowie klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodach: sprzedawca, magazynier logistyk i elektronik. W sekretariacie szkoły do odbioru skierowania na badania lekarskie (odbiór do 23 sierpnia!) Uczniowie klas technikalnych  – badania lekarskie odbędą się w 2 tygodniu września.

Scroll Up