Granty PPGR

Szanowni Mieszkańcy Gminy Elbląg! Uprzejmie informujemy, że w związku z ogłoszonym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa konkursem „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” Gmina Elbląg złożyła stosowny wniosek o przyznanie Grantu.   Obecnie wniosek znajduje się w trakcie oceny formalno-merytorycznej. Zgodnie z Regulaminem Konkursu Grantowego, Dowiedz się więcej…

Warsztaty informatyczne

Dzięki nawiązanej współpracy Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu, z inicjatywy dyrektora Instytutu Informatyki Stosowanej PWSZ – pana dr. inż. Jacka Paluszaka, w ramach projektu „Wyrównywania szans” od września 2021 r. odbywają się warsztaty informatyczne dla uczniów klas III ZSTI. Pomysłodawcą przeprowadzenia darmowych warsztatów Dowiedz się więcej…