Nasza szkoła od września 2018 bierze udział w programie Erasmus+. Akcja KA2 – Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych – Innowacja/innowacyjność.

Tematem projektu jest „Europejska młodzież – cechy wspólne i różnice”.

Głównym celem projektu jest opracowanie narzędzi refleksji wspierających indywidualne ścieżki kształcenia młodzieży. Nowe materiały i pomysły poprawią jakość kształcenia i szkolenia młodzieży oraz podniosą poziom efektów uczenia się.

Uczniowie i nauczyciele biorący udział w projekcie poznają potrzebę i sposoby korzystania z różnych metod refleksji  twórczej, celem poszerzenia umiejętności interpersonalnych i zawodowych, podnoszących konkurencyjność na potencjalnym rynku pracy w wymiarze lokalnym, krajowym i europejskim.

Podczas naszego partnerstwa dowiemy się również, jak towarzyszyć, wspierać, kierować i zachęcać ucznia do pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie branży IT,  jednej z kluczowych i najbardziej dynamicznych branż współczesnej gospodarki.

Głównymi działaniami realizowanymi w projekcie są kształtowanie proaktywnych postaw przedsiębiorczych jako środek  zmniejszenia  bezrobocia wśród młodzieży,
a także poprawa edukacji przedsiębiorczej poprzez poznanie umiejętności otwierania działalności gospodarczej  i promowania możliwości  samozatrudnienia oraz stworzenie portfolio. Jednocześnie uczestnicy poznają tradycje, historię kraju goszczącego, a także obyczaje i zwyczaje panujące na danym terenie. W ramach projektu uczniowie poznają się nawzajem, swoje rodziny, zainteresowania, marzenia, świąteczne zwyczaje, szkołę i treści europejskie przekazywane na zajęciach
i imprezach szkolnych.

Projekt zostanie podzielony na trzy moduły:

Moduł I: Integracja

 1. Prezentujemy siebie, poznajemy siebie, tworzymy podgrupy na podstawie ankiet, której celem jest wyłonienie osób o podobnych zainteresowaniach.
 2. Poznajmy nasze szkoły i firmę partnerską.
 3. Poznajemy miejscowość, w której mieszkamy i sporządzamy album ze zdjęciami naszego region.
 4. Mój kraj – uczniowie wykonują przewodnik w formie prezentacji multimedialnej z 10 miejscami wartymi polecenia w ich kraju.
 5. Pod koniec projektu uczniowie w szkołach macierzystych opracowują poster.
 6. Konkurs na logo projektu.
 7. Wizyta organizacyjno-szkoleniowa nauczycieli z Polski w Czechach i rewizyta.

Moduł II: Szkolenia

 1. Wizyta organizacyjno-szkoleniowa nauczycieli z Polski i Czech w Zjednoczonym Królestwie w firmie Training Vision.
 2. Szkolenie dla uczniów z zakresu w zakresie wiedzy i umiejętności w branży IT, przedsiębiorczości oraz autoprezentacji.
 3. Poznanie kultury i zwiedzanie zabytków Zjednoczonego Królestwa.

Moduł II: Wyjazdy edukacyjne ( w ramach krótkoterminowych wymian grup uczniów)

 1. Wizyta uczniów polskiej szkoły w szkole Czeskiej.
 2. Wspólne opracowanie biznes planu.
 3. Zwiedzanie zabytków Czech oraz poznawanie czeskiej kultury.
 4. Rewizyta uczniów z Czech w szkole polskiej.
 5. Wspólne wypracowanie portfolio.
 6. Zwiedzanie zabytków Polski oraz poznawanie polskiej kultury.

Moduł III:  Wypracowanie rezultatów pracy intelektualnej

 1. Gablota poświęcona projektowi.
 2. Słownik terminów naukowych.
 3. Scenariusze zajęć.
 4. Portfolio ucznia.
 5. Biznes Plan.

Już wkrótce odbędzie się rekrutacja uczniów do projektu.

Skip to content