Logotyp elbląskich obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości

Pod następującymi linkami dostępny jest logotyp elbląskich obchodów
100-lecia Odzyskania Niepodległości:

Pełny rozmiar – 904 x 1181 px

Rozmiar średni – 452 x 591 px

Rozmiar mały – 226 x 296 px

W celu pobrania grafik należy kliknąć na nie prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Zapisz obraz jako...

Scroll Up