Rekrutacja do projektu

Rekrutacja nauczycieli kształcenia zawodowego/instruktorów praktycznej nauki zawodu do projektu  „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu-etap II”.   W związku z realizowanym w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych projektem  „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: Kadry dla gospodarki, Działanie: Więcej…

Scroll Up