Kadeci III klas wzięli udział w szkoleniu praktycznym na terenie 43 blp w Braniewie. Pod okiem instruktorów WOT poszerzali swoją wiedzę i doskonalili umiejętności z zakresu pierwszej pomocy, łączności, budowy broni, topografii wojskowej, obrony przeciwchemicznej.

Na koniec zajęć każdy kadet podany został testowi na torze taktycznym gdzie m.in. było czołganie oraz strzelanie do tarczy z karabinka painball.

Scroll Up