Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy formuła 2019 i formuła 2017

WAŻNE INFORMACJE

EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (EPKwZ) oraz EGZAMINY ZAWODOWE (EZ)
Sesja czerwiec – lipiec 2021 (sesja Lato)

Nazwa zawodu Symbol cyfrowy zawodu Symbol kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Klasa

Technik reklamy
(formuła 2019)

333907
PGF.07
Planowanie przekazu reklamowego.
2g

Technik programista
(formuła 2019)

351406
INF.03
Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.
2c

Technik logistyk
(formuła 2017)

333107
AU.22
Obsługa magazynów.
3c

Technik informatyk
(formuła 2017)

351203
EE.08
Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.
3a, 3b

Technik elektryk
(formuła 2017)

311303
EE.05
Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych
3d

Sprzedawca(BS)
(formuła 2017)

522301
AU.20
Prowadzenie sprzedaży
3e

Elektronik(BS)
(formuła 2017)

742117
EE.03
Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
3e

Pliki do pobrania:

– deklaracja ucznia/słuchacza/absolwenta – formuła 2019

Plik w wersji pdf – 2019

– deklaracja ucznia/słuchacza/absolwenta – formuła 2017 plik pdf plik word
 
– Komunikat Dyrektora CKE – formuła 2019 (plik pdf)
 
– Komunikat Dyrektora CKE – formuła 2017 (plik pdf)
Scroll Up