Warmińsko – Mazurski Oddział straży Granicznej prowadzi nabór kandydatów do służby w Straży Granicznej.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://www.wm.strazgraniczna.pl/ oraz w pdf-ie:

Scroll Up