INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS

2C, 2G, 3A, 3B oraz 3C

W związku z tym, że uczniowie wyżej wymienionych klas przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2021, działając w zgodzie z §4  ust. 10 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 824),

informuję, że od 7 maja 2021 r.

zajęcia praktyczne dla uczniów tych klas będą prowadzone w pracowniach szkolnych, w dniach wskazanych w planie zajęć poszczególnych oddziałów, tj:
Klasa Dzień prowadzenia zajęć praktycznych
2c
Poniedziałek
2g
Czwartek
3a
Środa
3b
Wtorek
3c
Czwartek
Scroll Up