W dniu 2.11.’2022 odbyła się prelekcja w Zespole Szkół Techniczno Informatycznych w Elblągu dotycząca krwiodawstwa.
Pogadankę przeprowadził Pan Kazimierz Stańczyk oraz Adam Olszewski.
W prelekcji wzięli udział uczniowie klas 3a, 3c, 4a, 4c, 4d, 4e, 4f i 4g.
Zapraszamy ponownie!