Matura

  • Matura w roku 2022
  • Harmonogram
  • Egzamin maturalny z informatyki
  • Dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu
  • Przybory pomocnicze
  • Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w ZSTI
Scroll Up